Sök artikelnamn, nr.
Söker igenom på artkelnamn och artikelnummer.

Sök kategori.
Söker igenom kategorierna på namn och text samt del av nämnda avsökningar.

Sök leverantör.
Klicka på Sök och lista med alla leverantörer visas, därifrån klickar du dig vidare. Du även ange namn eller del av namn för en tillverkare med.


Allmänna köpvillkor

TR Electronic Sweden AB

Köp
När TR Electronic bekräftar en beställning med ett orderkännande via e-post träffas ett avtal om köp. Eventuell motsägelse av ordererkännande meddelas TR Electronic Nordic AB skriftligen senast 7 dagar efter datum för ordererkännande. Alla produkter är i TR Electronic Nordic AB’s ägo till dess att full betalning erlagts.

Priser
TR Electronic Nordic AB’s priser anges i SEK, EUR eller USD och ex works Stockholm, exklusive moms och frakt/emballage. Inga expeditionsavgifter uttages. Vid ordersumma som understiger 500 SEK uttages en minimiorderavgift med 250 SEK. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning höja våra priser vid normala prishöjningar från våra leverantörer och valutaförändringar.

Betalning
Efter sedvanlig kreditprövning kan betalning ske mot faktura eller mot förskottsbetalning. Faktura förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum om inget annat avtalats. Köparen är skyldig att uppge adress dit faktura ska skickas. Fakturan skickas som pappersfaktura. Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta enligt gällande räntelagsstiftning samt 400 kr i förseningsavgift.

Leverans
Leverans sker med av TR Electronic 
Nordic AB vald speditör. Önskar köparen leverans med speditör som TR Electronic Nordic AB normalt inte använder uttages en administrativ avgift på 100 SEK per leverans. Det åligger dessutom köparen att tillhandahålla TR Electronic Nordic AB förtryckta fraktsedlar.

Transportskada
Om någon av produkterna är skadade vid leverans sparas emballaget som bevis och skadan anmäls till speditören av köparen. Efter anmälan kontaktas TR Electronic 
Nordic AB för leverans av ny vara. Den nya artikeln beställs på ordinarie sätt, för snabbast möjliga leverans. 

Reklamationer med garanti
Garantin gäller vid normal användning och garantitiden är 12 månader från leveransdatum. Skador beroende på vårdslös eller felaktig omfattas inte av garantin. Det gör inte heller förbrukningsvaror. Garantin gäller enbart mot uppvisande av faktura. TR Electronic Nordic AB svarar inte för direkt eller indirekt skada, merarbete eller andra merkostnader i samband med försålda produkters användning.

Om ett fel upptäcks på en produkt och garanti åberopas anmäls detta till oss. Därefter skickas den felaktiga produkten till TR Electronic 
Nordic AB tillsammans med ifylld returanmälan. Blankett för returanmälan finns att ladda ner från vår hemsida. Returer utan ifylld returanmälan eller TR Electronic Nordic AB´s godkännande, kommer ej att behandlas. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Om garantin omfattar felet kommer produkten i första hand att repareras för retur till kund. Önskas en utbytesenhet beställs denna på ordinarie sätt för att få så snabb leverans som möjligt. Skulle det inte vara fel på produkten uttages en testavgift på 1500 kr (exkl. moms).

Reklamationer utanför garantin
För att åtgärda eller ersätta produkter med defekter som inte omfattas av garantin skickas den felaktiga produkten till TR Electronic 
Nordic AB i oskadad originalförpackning tillsammans med ifylld returanmälan. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Den nya produkten beställs på ordinarie sätt för snabbast möjliga leverans. Om TR Electronic Nordic AB bedömer den defekta produkten som reparerbar kommer kostnad för reparation meddelas kunden varefter beslut om reparation tas.

Returrätt
Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta TR Electronic 
Nordic AB´s godkännande. Produkten måste returneras med ifylld returanmälan i oskadad originalförpackning. Returen sker på kundens bekostnad och risk.

Annullering av beställning
En beställning kan endast annulleras genom ett godkännande av TR Electronic 
Nordic AB. TR Electronic Nordic AB har rätt att debitera köparen en annulleringskostnad på mellan 20 och 50 % av det totala ordervärdet.

Övrigt
Utöver ovanstående gäller allmänna leveransbestämmelser, IML 2009. 

Kontakt   |   Hjälp & Support   |   Om TR Electronic   |   Hantera ditt utskick   |   © 2019 TR Electronic Nordic AB