Sök artikelnamn, nr.
Söker igenom på artkelnamn och artikelnummer.

Sök kategori.
Söker igenom kategorierna på namn och text samt del av nämnda avsökningar.

Sök leverantör.
Klicka på Sök och lista med alla leverantörer visas, därifrån klickar du dig vidare. Du även ange namn eller del av namn för en tillverkare med.


Läs mer om sök
Roterande givare

Underkategorier

Absolutkodade

Absolutkodad vinkelgivare för axel eller hålmontage.

Standard, dubbel eller SIL3 / PLe utförande.

Inkrementella

Inkrementell pulsgivare för axel eller hålmontage. Fast eller programmerbart pulstal.

Tillbehör

Axelkopplingar, montagefästen, kapslingar heavy-duty och ATEX samt programmering av roterande givare.


Kontakt   |   Hjälp & Support   |   Om TR Electronic   |   Hantera ditt utskick   |   © 2019 TR Electronic Nordic AB